Bibliografia

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)

Data ogłoszenia27.08.1997
PoziomPolska
Link do ustawy

Hasło słownikowe Niepełnosprawność