Bibliografia

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - KODEKS PRACY (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Data ogłoszenia26.06.1974
PoziomPolska
Link do ustawy