Bibliografia

USTAWA z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420)

Data ogłoszenia20.02.2009
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo