Bibliografia

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001)

Data ogłoszenia20.04.2004
PoziomPolska
Link do ustawy

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne