Bibliografia

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243)

Data ogłoszenia19.08.2011
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo