Bibliografia

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168)

Data ogłoszenia14.06.1960
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo