Bibliografia

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)

Data ogłoszenia10.06.2010
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć