Bibliografia

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96)

Data ogłoszenia20.12.1993
PoziomŚwiat


Hasło słownikowe Niepełnosprawność

WSTĘP
Rys historyczny i aktualne potrzeby
Dotychczasowe działania na polu międzynarodowym
W kierunku standardowych zasad
Cel i treść Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
Podstawowe pojęcia w sferze polityki wobec osób niepełnosprawnych

PREAMBUŁA

I. WSTĘPNE WARUNKI RÓWNOPRAWNEGO UCZESTNICTWA
Zasada 1. Budzenie świadomości
Zasada 2. Opieka medyczna
Zasada 3. Rehabilitacja
Zasada 4. Służby wspierające

II. KLUCZOWE OBSZARY RÓWNOPRAWNEGO UCZESTNICTWA
Zasada 5. Dostępność
Zasada 6. Edukacja
Zasada 7. Zatrudnienie
Zasada 8. Środki utrzymania i zabezpieczenie socjalne
Zasada 9. Życie rodzinnne i integralność osobista
Zasada 10. Kultura
Zasada 11. Sport i rekreacja
Zasada 12. Religia

III. DZIAŁANIA WDROŻENIOWE
Zasada 13. Informacja i badania naukowe
Zasada 14. Kreowanie polityki i planowanie
Zasada 15. Tworzenie prawa
Zasada 16. Polityka ekonomiczna
Zasada 17. Koordynacja działań
Zasada 18. Organizacje osób niepełnosprawnych
Zasada 19. Szkolenie personelu
Zasada 20. Monitoring krajowy i ocena programów dotyczące niepełnosprawnych w zakresie wdrażania Zasad
Zasada 21. Współpraca techniczna i gospodarcza
Zasada 22. Współpraca międzynarodowa

IV. MECHANIZM MONITORINGU