Bibliografia

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Podtytuł
w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2017 r.) Data ogłoszenia03.04.2017
PoziomPolska
Link do rozporządzenia

Przesłanki Płeć

Na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.