Bibliografia

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1922/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Data ogłoszenia20.12.2006
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć