Bibliografia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 1776)

Data ogłoszenia14.12.2007
PoziomPolska