Bibliografia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2007 r.)

Data ogłoszenia19.12.2007
PoziomPolska


Hasło słownikowe Niepełnosprawność