Bibliografia

REZOLUCJA RADY z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie równych szans dla uczniów i studentów niepełnosprawnych w edukacji i szkoleniach (2003 / C 134/04)

Data ogłoszenia5.05.2003
PoziomEuropa


Obszar Prawo