Bibliografia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (2013/2183(INI))

Data ogłoszenia4.02.2014
PoziomEuropa


Obszar Prawo

Do pobrania: