Bibliografia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet (2010/C 285 E/07)

Data ogłoszenia26.11.2009
PoziomŚwiat


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć