Bibliografia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nierównego traktowania i dostępu kobiet i mężczyzn do sztuk widowiskowych (2008/2182(INI))

Data ogłoszenia10.03.2009
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć