Bibliografia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji kobiet romskich w Unii Europejskiej (2005/2164(INI))

Data ogłoszenia1.06.2006
PoziomEuropa


Obszar Prawo