Bibliografia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych i ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu (2005/2215(INI))

Data ogłoszenia1.06.2006
PoziomŚwiat


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci