Bibliografia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220(INI))

Data ogłoszenia2.02.2006
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

Do pobrania: