Bibliografia

Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r.

Data ogłoszenia6.10.1999
PoziomŚwiat


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć