Bibliografia

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.)

Data ogłoszenia10.12.1948
PoziomŚwiat


Obszar Prawo