Bibliografia

Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015

Data ogłoszenia05.04.2006
PoziomEuropa


To jest wersja łatwa do czytania Planu Działań Rady Europy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2006–2015.
Pełna wersja tekstu znajduje się w Zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2006) „Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006–2015”.

Oryginał publikacji ukazał się w wersji angielskiej pt. „Disability Action Plan 2006–2015” oraz w wersji francuskiej pt. „Plan d’action pour les personnes handicapees 2006–2015”.


SPIS TREŚCI
1. Streszczenie

2. Wprowadzenie

1. Wstęp
2. Kierunki działań
3. Aspekty przekrojowe
3. Wdrażanie Planu i nasze działania