Bibliografia

KONWENCJA Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 12 lipca 2007 r.)

Data ogłoszenia12.07.2012
PoziomEuropa


Obszar Prawo