Bibliografia

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Data ogłoszenia2006
PoziomŚwiat
Link do Konwencji

Obszar Prawo
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

13 grudnia 2006 - przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
30 marca 2007 - otwarta do podpisu
30 marca 2007 - podpisana przez Polskę
3 maja 2008 - weszła w życie po ratyfikowaniu przez 20 państw
24 listopada 2009 - ratyfikowana przez Radę Unii Europejskiej
23 grudnia 2010 - ratyfikowana przez Unię Europejską
6 września 2012 - ratyfikowana przez Polskę