Bibliografia

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 4 listopada 1950 r. (Europejska Konwencja Praw Człowieka)

Data ogłoszenia4.11.1950
PoziomEuropa


Obszar Prawo