Bibliografia

KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.)

Data ogłoszenia29.06.1951
PoziomŚwiat


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Luka płacowa