Bibliografia

DYREKTYWA RADY z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (75/117/EWG)

Data ogłoszenia10.02.1975
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Luka płacowa