Bibliografia

DYREKTYWA RADY 96/97/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniająca dyrektywę 86/378/EWG w sprawie wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

Data ogłoszenia20.12.1996
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć