Bibliografia

DYREKTYWA RADY 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC

Data ogłoszenia3.06.1996
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć