Bibliografia

DYREKTYWA RADY 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.

Podtytuł
w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią Data ogłoszenia19.10.1992
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Polityka równości płci

Dyrektywa w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią
(dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)