Bibliografia

DYREKTYWA RADY 86/613/EWG z dn. 11 grudnia 1986 w spr. stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyń

Data ogłoszenia11.12.1986
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć