Bibliografia

DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

Data ogłoszenia24.07.1986
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć