Bibliografia

DYREKTYWA RADY 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Data ogłoszenia19.12.1978
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć