Bibliografia

DYREKTYWA RADY 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

Data ogłoszenia13.12.2004
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć