Bibliografia

Dyrektywa 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć

Data ogłoszenia15.12.1997
PoziomEuropa


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Dyskryminacja