Bibliografia

DEKRET z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego

Data ogłoszenia28.11.1918
PoziomPolska
Link do dokumentu

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci

Art. 1 Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.