Bibliografia

Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela

Data ogłoszenia16.08.1789
PoziomŚwiat


Stworzona w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej uchwalona zostala 26 sierpnia 1789 r. przez Francuskie Zgromadzenia NArodowe (Konstytuantę). Zalazły się w niej zarówno sposoby organizacji państwa (zakładając m.in. trójpodzielność wladzy, tym samym negując boskie pochodzenie wladzy absolutnej), ale przede wszystkim wolności i prawa obywatelskie gwarantujące m.in. wolnośc slowa i wyznania; równośc wobec prawa; nienaruszalnośc praw wlasności i in.
Deklaracja zamieszczona została w preambule francuskiej Konstytucji z 1791 r. i wpłynęla tez na tworzenie konstytucji w innych krajach. Z czasem dodano artykuły, kótre rozszerzały prawa obywatelsie i polityczne równiez na protestantow i Żydów. Jednak nie zgodzono się by prawa te rownież przyslugiwały kobietom. Dlatego w 1791 r. Olimpia de Gouges stworzyła PRAWA KOBEY I OBYWATELKI wzorując się na deklaracji.

 

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot). Deklaracja zawierała między innymi prawa:

* wolność słowa i wyznania
* równość wobec prawa
* suwerenność narodu francuskiego
* nienaruszalność praw własności
* trójpodział władzy w kraju