Bibliografia

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2000 r. ustanawiająca program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci (2001–2005)

Data ogłoszenia20.12.2000
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć

Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa Wspólnoty i dyrektywy oraz inne akty przyjęte w zgodzie z nią, odgrywają główną rolę
w poprawianiu sytuacji kobiet.(...)