Bibliografia

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

Data ogłoszenia06.09.2010
PoziomEuropa


Przesłanki Wiek
Hasło słownikowe Zarządzanie wiekiem

Jak podkreśliła Komisja w 2008 r. w swoim drugim sprawozdaniu demograficznym „Realizacja potrzeb społecznych w starzejącym się społeczeństwie”, w Unii Europejskiej zachodzi znaczący proces starzenia się społeczeństwa. Zgodnie z ostatnimi prognozami Eurostatu, opublikowanymi w 2008 r., w 2060 r. na jedną osobę powyżej 65 roku życia w UE będą przypadać tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lat), w porównaniu z obecną proporcją 1:4. Do najsilniejszego rozwoju tej tendencji dojdzie najprawdopodobniej w latach 2015-2035, kiedy to na emeryturę będą przechodziły osoby z roczników wyżu demograficznego. Przyczyną tego zjawiska jest współwystępowanie niskiego wskaźnika urodzeń i wydłużającego się średniego trwania życia. Europejczycy żyją dzisiaj dłużej i w lepszym zdrowiu niż dotychczas. Od 1960 r. średnie trwanie życia wydłużyło się o osiem lat, a według prognoz demograficznych w ciągu najbliższych czterdziestu lat wskaźnik ten wzrośnie o kolejne pięć lat. Jest to historyczne osiągnięcie, które jest powodem do zadowolenia.
W piramidzie ludności UE wkrótce pod II wojnie światowej nastąpił wzrost wielkości kohorty, zapowiadając początek wyżu demograficznego. Od 2012 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym w Europie będzie spadać, podczas gdy liczba osób powyżej 60 roku życia będzie nadal rosnąć o około dwa miliony osób rocznie, według scenariusza uwzględniającego prawdopodobny wzrost imigracji i wskaźnika urodzeń.