Bibliografia

CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ WARSZAWSKIEJ POLITYKI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data ogłoszenia2008
PoziomPolska


Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Niniejszy dokument został wypracowany przez grupę roboczą, powołaną w lipcu br. przez Prezydenta m. st. Warszawy w celu sformułowania propozycji celów i kierunków działania miejskiej polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Poniżej prezentujemy listę celów priorytetowych i celów operacyjnych (tj. kierunków działania). (...)W dalszej części opracowania znajda Państwo uzasadnienia i komentarze do wybranych celów strategicznych i operacyjnych miejskiej polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami oraz słowniczek pojęć używanych w dokumencie i przykłady tzw. dobrych praktyk.
(fragment)