Bibliografia
Konstytucyjnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Cywilnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Renta socjalna jako podstawowy dochód osób z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png