Bibliografia

Według statystyk Unii Międzyparlamentarnej1, w styczniu 2007 roku udział kobiet w ogólnej liczbie członków legislatur krajowych na ś ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png