Bibliografia

SPIS TREŚCI

1. Co to jest dyskryminacja? 
2. Co prawo mówi o dyskryminacji? 
3. Jakie są rodzaje dyskryminacji? 
4. Co to jest ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Orzekanie o niepełnosprawności – regulacje prawne
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w prawie spadkowym
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Władza rodzicielska a osoby z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Dobra osobiste osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich ochrona
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png