Bibliografia

Polska jest krajem stosunkowo jednolitym kulturowo – posiada jeden z najniższych odsetków osób pochodzenia innego, niż polskie ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Badania wykorzystujące testy dyskryminacyjne zaczęły być stosowane w latach 60. w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych przez organizacje po ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png