Bibliografia

Równość kobiet i mężczyzn, zniesienie dyskryminacji zarówno de facto, jak i de jure to jeden z podstawowych wymogów wsp&oacut ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Udział kobiet w sprawowaniu władzy jest jednym z zasadniczych zagadnie analizowanych w ramach rozważań nad równością kobiet i mężczyzn oraz ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Wyniki badań poświęconych genderowemu aspektowi rozszerzenia Unii Europejskiej. Analiza, oparta na porównawczych, międzynarodowych badaniac ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png