Bibliografia

W naukach społecznych uznaje się iż twórcą pojęcia „gender” był psycholog amerykański Robert Stoller. Chociaż koncepcja płci sp ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Książka przedstawia wyniki badań nad wybranymi czynnikami determinującymi kształtowanie się tendencji do posługiwania się stereotypami płci na tle ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Wyniki badań poświęconych genderowemu aspektowi rozszerzenia Unii Europejskiej. Analiza, oparta na porównawczych, międzynarodowych badaniac ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png