Bibliografia

Książka poświęcona jest zagadnieniom przemocy symbolicznej, której efekty sięgają znaczeń rodzaju – kobiecości i męskości. Zawarte w ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to t ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

W prezentowanej książce W dniu ich święta. Przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych zaprezentowane zostały an ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png