Bibliografia

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu to zjawiska, które zostały wyraźnie zdeiniowane w polskim prawie pracy dopiero kilka lat temu. Gł&oa ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Poradnik dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Molestowanie seksualne to zjawisko, które winno być analizowane nie tylko w świetle nauk psychologicznych, socjologicznych, czy też psychia ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Podręcznik przedstawia innowacyjne w Polsce narzędzie wsparcia urzędów w tym zakresie, tj. kompleksowy system wdrażania i pomiaru real ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Wiek 50+ nie stanowi przeszkody w efektywnym działaniu, jeżeli pracownik dba o swój rozwój osobisty i zawodowy, a pracodawca tworzy ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png