Bibliografia
Renta socjalna jako podstawowy dochód osób z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Prawnokarne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w prawie Unii Europejskiej
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Korzyści i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Sytuacja prawna rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemach prawnych wybranych państw świata
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png