Bibliografia

Celem tego opracowania jest diagnoza stanu badań nad zjawiskiem przemocy ekonomicznej w Polsce, wskazanie na jej przejawy oraz określenie niezbędn ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Dobra polityka makoreokonomiczna to warunek konieczny, ale niewystarczający, by zapewnić długotrwały rozwój o właściwej strukturze, tj. tak ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

(...) Równość w traktowaniu kobiet i mężczyzn w miejscu pracy jest ważna z punktu widzenia zarządzania coraz bardziej różnorodnymi z ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png